Projekti
Beograd

Pupinova palata na Novom Beogradu

U novobeogradskom bloku 64 između ulice Jurija Gagarina i Zemunske u planu je još jedan stambeno-poslovni kompleks zvučnog naziva Pupinova palata. Na parceli od 1,65 hektara gde se trenutno nalazi više industrijskih hala planiranih za rušenje Falcon group je izradio urbanistički projekat a investitor je kompanija DP set up solutions Beograd.

Predmetna lokacija se nalazi u površinama planiranim za mešovite gradske centre u površinama ostalih namena. Prema podeli na zone sa istim pravilima građenja predmetna lokacija definisana je kao zona M4 – Zona mešovitih gradskih centara u zoni više spratnosti. Zauzetost parcele će biti 8.138 m2 i kompleks će biti građen u dve faze.

Pupinova palata na Novom Beogradu

Prema predstavljenom projektu kompleks će imati 691 stan, 20 lokala, 45 poslovnih prostora kao i 1.086 parking mesta u podzemnim garažama. Maksimalna visina venca objekta iznosi do 32.0 m, a maksimalna visina slemena objekta iznosi 37.00 m. Maksimalna spratnost data je kao orijentaciona i u zavisnosti je od maksimalno dozvoljene visine objekta. Spratnost ostvarena Urbanističkim projektom je 3Po+P+9+Ps.

U kompleksu je predviđen jedan slobodnostojeći objekat čije je izvođenje planirano u dve faze koje su konstruktivno i funkcionalno potpuno odvojene i nezavisne, pa se izgradnja i realizacija istih može odvijati nezavisno.

Stambeno-poslovni objekat koji predstavlja deo faze 1 se kaskadno povlači pri čemu se ostvaruje odgovarajuća udaljenost prema susednim objektima na južnoj i jugozapadnoj strani, stoga njegova spratnost varira od 3Po+P+4 do 3Po+P+9+PS. Garaža koja spada u fazu 1 je spratnosti 3Po. Povlačenjem etaža se dodatno doprinosi insolaciji celog bloka i otvara središnji deo atrijuma za vizuru i osunčanost kako objekta tako i unutrašnjih slobodnih površina. Stambeni deo objekta faze 1 podeljen je na pet lamela i ima pet zasebnih ulaza.

Bruto površina nadzemnog dela faze 1 je 47.213,80 m2.

Bruto površina podzemnog dela faze 1 je 20.933,54 m2.

Ukupna bruto površina faze 1 je 68.147,34 m2.

Broj stanova faze 1 je 490. V Broj lokala 10 i pozicionirani su na nivou prizemlja.

Pupinova palata na Novom Beogradu

Spratnost stambenog dela objekta faze 2 je 3Po+P+9+PS, dok se poslovni deo kaskadno povlači na severoistočnoj strani i njegova spratnost varira od 3Po+P+5 do 3Po+P+8+PS. U poslovnom delu su planirane “open space” kancelarije, dok se u stambenom delu planiraju stanovi različitih organizacionih struktura. Stambeni deo objekta faze 2 podeljen je na dve lamele A i B i ima dva ulaza, dok poslovni deo ima jedan ulaz.

Bruto površina nadzemnog dela faze 2 je 33.485,38 m2.

Bruto površina podzemnog dela faze 2 je 14.658,44 m2.

Ukupna bruto površina faze 2 je 48.143,82 m2

Pupinova palata na Novom Beogradu

U cilju što efikasijeg smanjenja uticaja planiranih sadržaja na predmetnoj parceli projektom se predviđa upotreba prirodnih i reciklirajućih materijala, kao i sistemi za zagrejavanje i hlađenje poslovnog dela objekta putem toplotnih pumpi, kao jednog od raspoloživih vidova obnovljive energije. Predviđa se ozelenjavanje nezastrtih i slobodnih površina i sadnja zaštitnog pojasa drvoreda kao zaštita od buke i smanjenja zagađenja nastalog od motornih vozila. Takođe se u cilju smanjenja izduvnih gasova u okviru garaža kompleksa predviđaju punjači za električna vozila.

foto:brakspro.com

2023. Sva prava zadržana. Imovina.rs
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.