Vesti
Beograd

Rekonstrukcija Bulevara između Ustaničke i Partizanske

06. Dec 2023 572

Iako najavaljivana, ideja o širenju tramvajske mreže do Malog Mokrog Luga, prema novom planu, je napuštena. Naime, kako se vidi iz PDR područja uz Bulevar kralja Aleksandra između ulica Ustaničke i Partizanske, koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio na rani javni uvid, predviđeno je smanjenje širine regulacije Bulevara kralja Aleksandra, u proseku 5-10 m obostrano na obuhvaćenoj dužini oko 1.900 m.

Kako se navodi u dokumentu, reč je o planskom rešenju koje je planirano važećom planskom dokumentacijom, a koje do sada nije realizovano.

- Na ovaj način povećava se korisna površina blokova za mešovite gradske centre i umanjuje broj postojećih objekata ugroženih širenjem postojeće regulacije saobraćajnice (definisano važećim planovima) - piše u PDR-u.

Planirana trasa Bulevara kralja Aleksandra je zadržana uz manje korekcije položaja njene osovine radi postizanja optimalne geometrije.

- Razvoj javnog gradskog prevoza putnika ovog prostora planira se u skladu sa razvojnim planovima Sekretarijata za javni prevoz prema kojima se ne planira nastavak tramvajske mreže duž Bulevara kralja Aleksandra ka Malom Mokrom Lugu - navodi se.

Kao početno-završna stanica tramvajske mreže na ovom pravcu zadžava se stanica Ustanička.

- U skladu sa tim, saobraćajnica Bulevar kralja Aleksandra planira se sa profilom koji sadrži po dve saobraćajne trake, razdelno ostrvo i obostrane trotoare sa zelenilom. Linije autobuske mreže duž ove saobraćajnice se zadržavaju a stajališta planiraju u okviru predviđenih niša - piše u planu.

Saobraćajno rešenje sekundarne saobraćajne mreže u potpunosti je preuzeto iz važeće planske dokumentacije (sem ulice Bajdina, gde je korigovana osa saobraćajnice radi zadržavanja postojećeg objekta spratnosti P+8) uz planiranje dodatne veze Bulevara kralja Aleksandra sa Ulicom Narodnog fronta.

- Mešoviti gradski centri i stanovanje duž Bulevara kralja Aleksandra planirani su u najvećoj meri u skladu sa važećim planovima, odnosno zadržana su pravila građenja i urbanistički parametri koji su ovim planovima definisani - navodi se.

Granicom plana obuhvaćen je deo teritorije gradske opštine Zvezdara - koridor Bulevara kralja Aleksandra između ulica Ustaničke i Partizanske sa blokovima i delovima blokova duž ove saobraćajnice, ukupne površine oko 26,18 ha.

Na području plana izdvojene su tri prostorno-funkcionalne celine:

• celina 1 - potez od Ustaničke ulice do Ulice Bajdina, dužine oko 630 m,

• celina 2 - potez od Ulice Bajdina do Ulice Mirijevske, dužine oko 500 m,

• celina 3 - potez od Ulice Mirijevske do Ulice 29. novembra, dužine oko 760 m.

U okviru celine 1 – potez od Ustaničke ulice do Ulice Bajdina, u bloku 2, planirana je lokacija za depandans predškolske ustanove, u prizemlju planiranog objekta mešovitog gradskog centra u okviru zone M4.1, kapaciteta 80 dece, sa pripadajućom uređenom zelenom površinom. U okviru celine 3 - potez od Ulice Mirijevske do Ulice 29. novembra, u bloku 16, planirana je lokacija za kompleks primarne zdravstvene zaštite – veterinarska ambulanta "Mali Mokri Lug", orijentacione površine zemljišta od oko 0,08 ha.

- Tačna površina i kapaciteti predškolskih ustanova, kompleksa veterinarske ambulante kao i ostalih površina za objekte i komplekse javnih službi (ukoliko se ukaže potreba) odrediće se tokom izrade Nacrta plana, u saradnji sa nadležnim institucijama - navedeno je. Naručilac izrade plana je Služba glavnog urbaniste, nosilac izrade Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, a obrađivač Urbanistički zavod Beograda.

Rani javni uvid trajao je do 16. oktobra.

Podsetimo početkom 2020. godine, Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd predložilo je proširenje tramvajske mrže na 11 deonica u ukupnoj dužini od 28,7 kilometara, a među njima je bila i trasa Bulevar kralja Aleksandra - Mali Mokri Lug, dužine 1.800 m. Deonica tramvajske mreže od Ustaničke do Malog Mokrog Luga ucrtana je i u plan šinskih sistema Beograda, koji je objavljen krajem 2021. godine.

izvor:ekapija

foto:pixabay

2024. Sva prava zadržana. Imovina.rs
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.