Vesti
Beograd

Na Zvezdari, kod Vojsilava Ilića, niče novi blok od 1,1 hektara

19. Mar 2024 570

Blok na Zvezdari veći od jednog hektara, između ulica Vojislava Ilića, Bledske, Svetomira Nikolajevića i Gvozdićeve sa obodnim saobraćajnicama, mogao bi uskoro da dobije drugačiji izgled, sudeći prema dokumentaciji koju je Grad Beograd stavio na javni uvid. Naime, u tom delu se planira gradnja meštovitog gradskog centra (poslovanje i stanovanje), a pored ovoga za jedan deo bloka planirana je „zona transformacije“ objekata porodičnog stanovanja (odnosno kuća) u višespratnice. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda objavio je rani javni uvid u izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije kompleksa između ulica: Vojislava Ilića, Stanislava Sremčevića, Ravaničke, Dojranske, Toneta Tomšića, Trajka Stamenkovića, Svetomira Nikolića, Dušana Dugalića i Bregalničke (blokovi 1-7) opština Zvezdara.

Izmene se odnose na blok između ulica Vojislava Ilića, Bledske, Svetomira Nikolajevića i Gvozdićeve sa obodnim saobraćajnicama u ukupnoj površini od 1,1 hektara. 

Kako se navodi u dokumentaciji, prostor se u postojećem stanju koristi za stanovanje koje je karakeristično po različitim tipovima izgradnje koji se smenjuju u okviru jednog formiranog bloka – što je posledica nezavršenog procesa urbanizacije. Trenutno se uz Gvozdićevu ulicu nalaze objekti od prizemnih do četiri sprata, uz ulicu Bledska nalaze se zgrade od tri ili četiri sprata, uz ulicu Vojislava Ilića su objekti od prizemnih do četvorosprtani objekti, a uz ulicu Svetomira Nikolajevića trospratni objekti.

Važećim planom ovaj prostor se nalazi na površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima – individualno stanovanje i kompaktan gradski blok, za objekte uz poslovno trgovačku ulicu Vojislava Ilića. Cilj izrade Izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije je da se sagledaju mogućnosti i ograničenja prostora i definišu pravila uređenja i građenja u skladu sa potencijalima lokacija, kako bi se zaokružila urbana struktura bloka. U buduće bi ovaj prostor bi mogao da bude namenjen za mreže saobraćajnica (sa pratećom infrastrukturnom mrežom), kao i za površine ostalih namena: površine za stanovanje (S6) i mešoviti gradski centri.

Između ostalog, planirano je spajanje ulica Bledska i Gvozdićeva sa Ulicom Vojislava Ilića kako bi se obezbedilo funkcionalnije i racionalnije korišćenje prostora. Dalje, planirana je zona stanovanja kao zona transformacije porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u višeporodično stanovanje na površini od oko 0,25 hektara. Ovde se planira rekonstrukcija i osavremenjavanje postojećih objekata i izgradnja novih objekata. Stanovanje sa poslovanjem (mešoviti gradski centri) je planirano na oko 0,59 hektara. I ovde se planira se rekonstrukcija i osavremenjavanje postojećih objekata i izgradnja stambenih objekata sa poslovanjem u prizemlju.

Ukupno je planirano da u ovom bloku živi 663 stanovnika, od čega je novoplanirani 292. Trenutno u bloku ima 138 stanova, dok je plan da ih bude 246. Rani javni uvid u ovaj plan obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45  od 4. do 18. marta, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Kako se objašnjava u elaboratu koji je na uvidu, osnovna ograničenja u planiranju obuhvaćenog područja, a na koja će se posebna pažnja obratiti u fazi izrade Nacrta plana i definisanja planskog rešenja su postojeća saobraćajna mreža sa objektima izgrađenim na regulaciji, ograničene prostorne mogućnosti (blizina postojećih objekata višeporodičnog stanovanja).

izvor:nova ekonomija

2024. Sva prava zadržana. Imovina.rs
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.