Vesti
Beograd

Jedinstveni Tematski park u Beogradu na više od 20 hektara

25. Jan 2022 1.670

Izmeštanjem pruge oko Kalemegdana i prenamenom saobraćajne u zelene površine javne namene, formirani su uslovi da dragoceni, a sada devastirani javni prostor u centralnoj gradskoj zoni dobije sadržaj javnog parka.

Kako je u izjavi za Beoinfo rekao gradski sekretar za investicije Luka Petrović, planira se urbana transformacija železničkog koridora i uređenje nekadašnje železničke pruge.

"Usvojen je Plan detaljne regulacije za Linijski park, koji obuhvata prostor dela koridora stare železničke pruge u okviru teritorije opština Stari grad i Palilula, od Beton hale do Pančevačkog mosta, u dužini od 4.600 metara.

tematski park beograd

Organizovan je pozivni konkurs za mlade profesionalne timove i izabrano je deset najkvalitetnijih urbanističko-arhitektonskih timova, koji su izradili deset konceptualnih rešenja parternog uređenja parka. Trenutno se radi na odabiru tima koji će izraditi studiju izvodljivosti jer planirani kapitalni projekat pripada kategoriji kapitalnih projekata velike vrednosti. Područje Linijskog parka, u prostornom pogledu, predstavlja sponu između Beton hale i Pančevačkog mosta, kao i dunavske padine i priobalja reke Dunav. Karakteristika je dobra saobraćajna povezanost i pristupačnost svim vidovima saobraćaja, položaj lokacije je u neposrednoj blizini beogradskog priobalja, reka i različitih zona i sadržaja atrakcije u kontaktnom području, među kojima su Kalemegdanska tvrđava, Beton hala, putničko pristanište, SRPC 'Milan Gale Muškatirović', Teniski tereni 'Novak', dunavski kej, restorani i drugo", naveo je Luka Petrović.

U okviru Linijskog parka definisano je deset potcelina, čime je omogućena fazna realizacija.

tematski park beograd

Potcelina 1, površine oko 1,64 hektara, i Potcelina 2, površine oko 3,57 hektara, nalaze se na prostoru srednjovekovnog dunavskog pristaništa na platou Donjeg grada Beogradske tvrđave, koje je formirano početkom XV veka u vreme izgradnje severoistočnog bedema Donjeg grada. Radi obezbeđenja pristaništa, u drugoj polovini XV veka izgrađena je Kula Nebojša, koja danas predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika kulture tog vremena.

Potcelina 3, površine oko 1,17 hektara, oivičena je Dunavskom ulicom na južnoj strani, Ulicom Tadeuša Košćuška na istočnoj strani i SRPC "Milan Gale Muškatirović" na severnoj i severozapadnoj strani, kao i Teniskim terenima "Novak" na zapadnoj strani. U postojećem stanju prostor zauzima železnički koridor.

Potcelina 4, površine oko 2,78 hektara, nalazi se na prostoru neposredno uz Ulicu Tadeuša Košćuška i Dubrovačku ulicu, južno u odnosu na stambeno naselje. U postojećem stanju prostor zauzima železnički koridor.

Potcelina 5, površine oko 1,31 hektara, nalazi se na prostoru jugozapadno od Marine "Dorćol". U postojećem stanju prostor zauzima železnički koridor, dok se

Potcelina 6, površine oko 1,33 hektara, nalazi se na prostoru jugozapadno od Termoelektrane "Snaga i svetlost", Toplane "Dunav", gde se takođe nalazi železnički koridor.

tematski park beograd

Potcelina 7, površine oko 1,86 hektara, nalazi se na prostoru jugozapadno od Luke Beograd. U postojećem stanju prostor zauzima železnički koridor.

Potcelina 8, površine oko 1,54 hektara, nalazi se na prostoru jugozapadno od objekta Luke Beograd i predstavlja deo parka koji je, pravolinijski gledano, najbliži Trgu republike, a u postojećem stanju prostor zauzimaju asfaltirane površine parkinga ispred magacina Luke Beograd.

Potcelina 9, površine oko 3,9 hektara, nalazi se na prostoru "Dunav" stanice uz Poenkareovu ulicu. U postojećem stanju prostor zauzima železnički koridor, objekte i nadstrešnicu železničke stanice "Dunav".

Potcelina 10, površine oko 3,6 hektara, nalazi se na prostoru koji obuhvata potez pratećeg železničkog koridora od Ulice mitropolita Petra do Pančevačkog mosta, omeđen ulicama Viline vode i Poenkareovom, kao i potez uz Ulicu mitropolita Petra, a između Poenkareove ulice i Bulevara despota Stefana. Već u ovom trenutku prevazilazi dozvoljene vrednosti i ugrožava život velikog procenta stanovništva.

"Park je planiran kao jedinstvena celina ukupne površine oko 22,8 hektara. Linijski park je planiran kao deo jedinstvenog sistema zelenih površina Beograda, odnosno zelene infrastrukture grada tako da bude uređen da ostvari ekološke, društvene i ekonomske usluge kao ekosistem u urbanom prostoru. Park je neophodno urediti kao zeleni koridor, što podrazumeva da se obezbedi kontinuitet i povezanost sadržaja i funkcija unutar ove javne zelene površine neprekidnim različitim formama vegetacije. Na taj način će biti omogućeno odvijanje prirodnih procesa, koji će pozitivno uticati na kvalitet vazduha, vode, zemljišta, biodiverziteta, a samim tim i na kvalitet života u gradu", naveo je Petrović.

tematski park beograd

Formiraće se kontinualne staze za kretanje pešaka, biciklista i rekreativaca, koje povezuju funkcionalne celine uređene i opremljene tako da omogućavaju odmor, pasivnu rekreaciju, edukaciju, socijalizaciju. Istorijski kontinuitet prostora će biti ostvaren kontinuiranom predstavom železničke pruge, i to zadržavanjem delova postojećih šina i/ili simulacijom šina novim materijalima, koje bi u različitim delovima parka imale različitu ulogu, na primer: staze, cvetnjaci, vegetacijski aranžmani, vodeni elementi (površine i tokovi), klupe, dečje penjalice, nadstrešnice, pergole i drugi elementi parkovskog uređenja.

Za potrebe uređenja parka planira se sadnja biljnog materijala (drveće, šiblje, cvetne vrste, travnjaci, pokrivači tla, puzavice, akvatične biljke, livadske vrste), različite forme ozelenjavanja i prirodom inspirisana rešenja; formiranje površina za komunikaciju (pešačke staze, platoi, stepenice, rampe, biciklističke staze, trim-staze); izgradnja otvorenih copie montre terena za rekreaciju (dečja igrališta, otvoreni tereni za aktivnu i pasivnu rekreaciju); izgradnja novih objekata (javni toalet, turistički punkt, zatečeni zidani objekat, metro stanica, podzemna garaža u potcelinama 3, 4 i 9); postavljanje mobilijara i oprema (klupe, stolovi, žardinjere, korpe za otpatke, kandelabri, oprema za dečja igrališta, oprema za terene za rekreaciju, mesto za parkiranje bicikala, elementi vizuelne komunikacije – informacione table); i izgradnja komunalne infrastrukture (osvetljenje, vodosnabdevanje, kanalizacija).

tematski park beograd

"U prvoj fazi, koja podrazumeva radove na potcelinama 1 i 2, izvođač je "Zelenilo – Beograd" i radovi počinju danas. U drugoj fazi, nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije i izbora izvođača radova u toku 2022. godine, započeće aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji preostalog dela obuhvata od potceline 3 do 10. U tom postupku će se zaokružiti intervencija i na delovima potcelina 1 i 2, koju su u obuhvatu posebnih uslova Zavoda za zaštitu spomenika, a koji nisu predviđeni za prvu fazu radova", precizirao je Petrović.

tematski park beograd

izvor:beoinfo.rs

foto:beograd.rs

smrtovnice

2024. Sva prava zadržana. Imovina.rs
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.