Projekti
Beograd

NCR kampus - glavne karakteristike

10. Jun 2021 2.132

Lokacija na kojoj se gradi objekat nalazi u bloku 42 na Novom Beogradu. Objekat je poslovni, spratnosti – 2Po+P+7+Te sa poslovno-komercijalnim sadržajima u prizemlju i poslovanjem na sedam spratova, sa tehničkom etažom iznad sedmog sprata i 2 podzemna nivoa sa garažom i tehničkim prostorijama. Bruto površine od preko 55.000 m2 i 440 parking mesta u garaži.

Zgrada će imati dva (2) nivoa podzemnih etaža u funkciji garaže za zaposlene. Pored parking mesta tu su smeštene tehničke prostorije (trafo stanice, prostorija za pumpno postrojenje za podizanje pritiska vode u hidrantskoj mreži, sprinkler sistem sa rezervoarom vode i druge). Glavni ulaz čini ulazni hol sa dvostrukom visinom. U ovoj zoni je organizovana recepcija objekta i prostorije obezbeđenja. Iz glavnog ulaznog hola je obezbeđena veza sa kafeom, koji je odvojen požarnom pregradom odgovarajuće požarne otpornosti. Pored toga tu su smeštane prateće i tehničke prostorije, kao i komunikacije kojima se pristupa poslovnim prostorima na ostalim spratovima.

Ostatak prizemlja čine komercijalni sadržaji. Iznad prizemlja će biti sedam (7) standardnih spratova kancelarijskog prostora. Na svakom spratu se, iz liftovskog hola koji je požarno odeljen od ostalog prostora, ulazi u kancelarijske blokove koji se mogu fleksibilno organizovati, a svaki od spratova sadrži sanitarne blokove, tehničke prostorije, čajne kuhinje, sale za sastanke i centralni deo – rekreativnu zonu.

NCR

foto:starting.rs

Specifičan je jedino 1. sprat gde, pored kancelarijskog prostora, značajan deo zauzimaju studio prostori za izlaganje opreme. Na krovu objekta biće smeštene tehničke prostorije za smeštaj opreme ventilacije, grejanja i hlađenja kao i centralne pripreme tople vode. Fasada je projektovana tako da reprezentuje poslovni objekat klase A, zadovolji povećene zahteve energetske efikasnosti, doprinese dobrom osećaju zaposlenih u objektu, ispuni zahteve date autorskim urbanističkim rešenjem, ispuni zahteve izolacije buke prema zahtevu Investitora i važećim propisima, da na traženim delovima (parapeti) ima propisanu otpornost na požar i da ima propisanu otpornost na atmosferske uticaje (vetra, kiše, snega itd). Iz ovih razloga fasada je različita na svakoj strani objekta.

Kompletna fasada je projektovana kao aluminijmska (strukturalna, zid zavesa i prozorska traka), u sistemu »Schuco«, osim na delovima sa zahtevima za požarnom otpornošću EI90, gde je planirana »Jansen« fasada od bojenih čeličnih profila. Krov objekta je projektovan kao neprohodni ravni inverzni krov, na delovima kao zeleni krov. Preko AB ploče rade se slojevi za nagib od olakšanog betona, preko njega zavarena hidroizolacija, PE folija, termoizolacija od tvrdog stirodura debljine 20cm, geotekstil, bobičasta zaštitna foljia i sloj granulisanog šljunka minimalne debljine 5cm. Na delu sa zelenim krovom umesto granulisanog šljunka postavlja se sloj humusa debljine 20-25cm, kombinovan sa polistirenskim kuglicama za održavanje vlažnosti. Krov tehničkih prostorija je lagani slagani krov od čeličnog pocinkovanog visokoprofilisanog lima debljine 1,0mm, preko koga se postavlja parna brana od Al ili PE folije, pa tvrda kamena vuna debljine 25cm i zavarena armirana membrana FPO Bauder Termoplan T20 ili adekvatna. Plafoni u objektu će biti otvoreni prema konstrukciji u kancelarijama otvorenog tipa, u skladu sa projektom enterijera.

U celoj zgradi će biti postavljen dupli pod visine 15cm koji je adekvatno ojačan za dodatna opterećenja gde je potrebno, otporan prema požaru u trajanju od minimalno 30 minuta. Na putevima evakuacije, tampon zonama i izlazima iz objekta u prizemlju, kao i u glavnom holu u prizemlju, radi se pod od porcelanskih pločica velikih dimenzija, debljine 6mm, položenih na cementni estrih d=5cm. Za popunjavanje visine koriste se gas-betonski elementi (Ytong ili slično). Stepeništa se rade u natur betonu.

Starting d.o.o. i Ras d.o.o. kao “generalni izvođač radova” na ovom objektu realizuje izvođenje svih arhitektonsko-građevinskih radova, termotehničkih, hidrotehničkih i elektro instalacija, enterijersko završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju kompleksa.

Izvor:interfast.rs

2024. Sva prava zadržana. Imovina.rs
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.