Istraživanja

Trendovi u kreditnoj aktivnosti stanovništva

16. Jun 2021 819

Zahvaljujući dobroj realizaciji tokom prvog tromesečja 2021 godine rast kredita stanovništvu u martu (11,5%) bio je sličan kao u decembru 2020. Nominalno posmatrano, stanje kredita stanovništvu u martu iznosilo je 1.254,7 mlrd dinara, što čini oko 47% kreditnih potraživanja banaka od nemonetarnog sektora. Krediti stanovništvu povećani su za 22,5 mlrd dinara, ili za 1,8%. Taj rast bio je vođen stambenim kreditima, na koje se odnosilo skoro tri četvrtine porasta kredita stanovništvu. Rast beleže i gotovinski krediti (za 8,0 mlrd dinara) i zaduženje po tekućim računima (za 1,4 mlrd dinara), dok su ostali nekategorisani krediti smanjeni (za 4,4 mlrd dinara).

stambeni krediti

foto:pixabay.com

U strukturi kredita stanovništvu u martu najzastupljeniji su bili gotovinski krediti (44,3%), dok je učešće stambenih kredita povećano na 37,4% (sa 36,8% u decembru 2020). Dobroj realizaciji kredita stanovništvu doprinele su i mere koje je Narodna banka Srbije donosila prethodne godine, koje će se primenjivati i tokom 2021. Bankama je omogućeno da produže rok otplate stambenih kredita za pet godina, učešće za kupovinu prve stambene nepokretnosti smanjeno je sa 20% na 10%, uz smanjenje minimalnog stepena izgrađenosti objekta čiju je kupovinu moguće finansirati stambenim kreditima banaka. Gotovinski i ostali krediti mogu biti odobreni na duže rokove, do osam godina, a dužnicima koji zbog okolnosti izazvanih pandemijom nisu u mogućnosti da redovno izmiruju svoje obaveze omogućen je reprogram i refinansiranje kredita, uz odobravanje grejs-perioda od šest meseci.

2024. Sva prava zadržana. Imovina.rs
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.